Translation

Explore our archive of articles on Translation.

Positive Possibilities for a World in Crisis (Serbian)

Article

U životu se pridružujemo raznim ljudima i priklanjamo raznim konceptima – nekim prošlim, nekim sadašnjim i ili budućim – zajedno deleći uticaj koji imamo na sve što nas okružuje. U tome nismo ni zašta krivi niti smo potpuno nevini. Pre bi se reklo da smo svesno ili nesvesno deo svega oko nas. I to baš ovde i sada. Sve što radimo je važno. Naša svest o tome je važna. Jer mi igramo ulogu u Životu Svega.